Carieră

Denumire test

Tehnica MBTI

Fiecare om este unic în felul său și irepetabil. Totuși, savanții au stabilit, că există 16 tipuri de bază. Și pentru fiecare tip sunt recomandate anumite profesii. Știi care e tipul tău?

32 întrebări

Tehnica proiectivă: Ușile

Ce fel de persoană ești? Una din cele 10 uși âți va răspunde la această întrebare

1 întrebări

Test de determinare a tipurilor de personalitate în raport cu profesiile preferabile

Oamenii au observat demult că profesia lasă o amprentă asupra personalităţii omului. Dar este corectă şi opusul acestei afirmaţii: nu doar activitatea profesională formează personalitatea, dar şi fiecare om în dependenţă de calităţile personale poate fi atribuit unui anumit tip de profesii. Puteţi identifica tipul de personalitate în raport cu profesiile preferabile cu ajutorul tehnicii Holland.

42 întrebări

Testul deciziilor legate de carieră

Ai o decizie clară pivind cariera ta? Dacă nu, treci testul și stabilește la ce nivel ești

20 întrebări

Valorile şi scopurile mele

Valorile determină scopurile noastre, mijloacele de realizare și felul în care evaluăm realizarea scopurilor. Valorile ne ajută să primim satisfacție de la interacțiunea cu un obiect, un eveniment sau cu o altă persoană. Ele ne formează conceptul despre viață, convingerile, influențează alegerea partenerului de viață. Valorile sunt cele care influențează și cariera profesională. Știi care valori sunt importante pentru tine în cariera profesională?

40 întrebări

Vă cunoașteți nivelul funcțional al emisferelor cerebrale?

Partea stângă a creierului este sediul limbajului şi procesează informațiile într-o ordine logică şi secvențială. Partea dreaptă este responsabilă de procesele vizuale și intuitive și procesează în mod holistic şi non-liniar. La marea majoritatea a oamenilor, una dintre emisfere este dominantă. Cum credeți care emisferă este dominantă la Dvs.?

50 întrebări

Ți-ai ales bine profesia?

Oamenii prețuiesc diverse lucruri nu doar în viața cotidiană, ci și în activitatea profesională. Ce este pentru tine mai important: independența, prestigiul, avantajele materiale sau altceva?

45 întrebări

Tutorial ajutor