Sociometria

Denumire test

Sociometria 1

Studierea relațiilor în cadrul grupului; evaluarea coeziunii grupului

1 întrebări

Sociometria 2

Studierea relațiilor în cadrul grupului; evaluarea coeziunii grupului

6 întrebări

Tutorial ajutor