Sociometria

Denumire test

Sociometria

Studierea relațiilor în cadrul grupului; evaluarea coeziunii grupului

1 întrebări

Tutorial ajutor