Chestionar pentru studierea nivelului dezvoltării socio-psihologice a grupului în colectiv (traducere Golovei L.)

Chestionar pentru studierea nivelului dezvoltării socio-psihologice a grupului în colectiv
(traducere Golovei L.)

Instrucţiuni: îţi cunoşti deja clasa şi, desigur, doreşti s-o cunoşti şi mai bine pentru ca colectivul clasei să devină mai prietenos şi mai organizat. Îţi propunem 74 de enunţuri despre starea lucrurilor în cadrul grupului. Apreciază toate enunţurile conform scalei de apreciere: 0 - nimeni, 1 - aproape nimeni, 2 - minoritatea, 3 - jumătate, 4 - majoritatea, 5 - aproape toți, 6 - toți
De exemplu, la enunţul Nr.1 Cuvintele spuse le confirmă prin fapte. apreciază răspunsul, apreciindu-l cu o notă din celulă. Dacă consideri că cuvintele spuse sunt confirmate de către jumătate dintre elevi, scrieţi cifra 3, dacă de toţi, scrieţi cifra 6, dacă de nimeni – 0 etc.”
Fii atent, lucrând cu scala de apreciere!

1. Cuvintele spuse le confirmă prin fapte

2. Condamnă manifestarea individualismului

3. Au aceleaşi convingeri

4. Se bucură de succesele colegilor

5. Întotdeauna îi ajută pe cei care au rezultate mai slabe la învăţătură

6. Colaborează abil unul cu altul în activitatea obştească

7. Cunosc sarcinile colectivului

8. Sunt exigenţi unul faţă de altul

9. Toate problemele le soluţionează împreună

10. Au aceeaşi părere vizavi de problemele colectivului

11. Au încredere unul în altul

12. Împărtăşesc cunoştinţele şi deprinderile colegilor cu rezultate mai slabe la învăţătură

13. Repartizează între ei însărcinările obşteşti fără a se certa

14. Cunosc rezultatele la învăţătură a colegilor de clasă

15. Niciodată nu greşesc

16. Apreciază obiectiv succesele şi insuccesele

17. Interesele personale sunt subordonate intereselor colectivului

18. Au aceleaşi ocupaţii în timpul liber

19. Apără unul pe altul

20. Întotdeauna iau în consideraţie interesele tuturor, inclusiv ale celor cu rezultate mai slabe

21. În activitatea obştească se se ajută reciproc

22. Cunosc aspectele pozitive şi negative ale colectivului

23. Învaţă din răsputeri

24. Nu rămân indiferenţi, când sunt afectate interesele colectivului

25. Apreciază în mod similar corectitudinea repartizării însărcinărilor

26. Se ajută reciproc

27. Înaintează cerinţe obiective atât membrilor care au succese, cât şi celor mai slabi

28. Identifică şi corectează independent lacunele la învăţătură şi în alte activităţi

29. Cunosc regulile de conduită în colectiv

30. Niciodată nu au dubii

31. Duc orice lucru până la capăt

32. Respectă regulile de conduită în grup

33. Apreciază la fel succesele colectivului

34. Se mâhnesc sincer, când colegii au insuccese

35. Apreciază la fel de obiectiv faptele membrilor colectivului care reuşesc şi a celor care nu reuşesc

36. Soluţionează repede conflictele şi neînţelegerile care apar

37. Îşi cunosc obligaţiile

38. Sunt disciplinaţi fără a fi constrânşi

39. Cred în colectivul clasei

40. Apreciază la fel insuccesele colectivului

41. Sunt tacticoşi în relaţiile interpersonale

42. Nu accentuează superioritatea faţă de cei, ce au rezultate mai slabe la învăţătură

43. Repede găsesc limbă comună

44. Cunosc metodele şi tehnicile de bază de studiu individual

45. Întotdeauna am dreptate

46. Interesele obşteşti sunt mai presus de cele personale

47. Susţin activităţile utile colectivului

48. Au aceiaşi părere vizavi de normele morale

49. Au o atitudine binevoitoare unul faţă de altul

50. Se comportă tacticos cu cei ce nu reuşesc

51. La necesitate preiau conducerea

52. Cunosc ocupaţiile colegilor de clasă

53. Au o atitudine gospodărească faţă de bunurile obşteşti

54. Susţin tradiţiile colectivului

55. Au aprecieri similare despre calităţile personale necesare în colectiv

56. Se respectă reciproc

57. Colaborează activ cu membrii noi ai colectivului

58. La necesitate preiau obligaţiunile altor membri ai colectivului

59. Cunosc trăsăturile de caracter ale colegilor

60. Pot face totul

61. Sunt responsabili în orice activitate

62. Opun rezistenţă celor care vor să distrugă colectivul

63. Apreciază la fel corectitudinea distribuirii recompenselor în colectiv

64. Se susţin reciproc la nevoie

65. Se bucură de suscesele membrilor noi şi a celor care au rezultate mai modeste

66. Acţionează organizat şi coordonat în situaţiile complicate

67. Cunosc deprinderile şi înclinaţiile colegilor

68. Participă activ în viaţa obştească

69. Sunt atenţi la succesele colectivului

70. Apreciază la fel corectitudinea sancţiunilor în colectiv

71. Sunt atenţi unul cu altul

72. Se întristează sincer, când cei mai slabi nu reuşesc

73. Găsesc rapid modalitatea de repartizare a responsabilităţilor astfel, ca toţi să fie mulţumuţi

74. Cunosc cum merg treburile colegilor