Tehnica ERIS

Tehnica ERIS

Instrucţiuni: Citeşte cu atenţie propoziţiile de mai jos şi notează modul în care te caracterizează fiecare enunţ. Selectează „Da”, dacă enunţul ţi se pare mai degrabă adevărat, „Nu”, dacă ţi se pare mai degrabă fals, iar dacă nu te poţi decide sau consideri că te situezi între alternativele propuse, selectează „Nu știu”.

1. Sănătatea îmi permite să fac faţă cerinţelor impuse de şcoală

2. În general, activităţile şcolare şi extraşcolare mă obosesc

3. De obicei, înţeleg bine şi uşor ceea ce mi se cere să învăţ

4. Când învăţ, mă bazez pe memorie

5. Când învăţ, mă bazez pe imaginaţie

6. Îmi place să fiu elev

7. Cred că a fi elev e cea mai potrivită îndeletnicire pentru vârsta mea

8. După o întrerupere mai îndelungată doresc să merg la şcoală

9. Doresc să continui studiile

10. Sunt mulţumit de rezultatele şcolare proprii

11. Ceea ce învăţ la şcoală mi se pare a fi util

12. Majoritatea disciplinelor şcolare îmi par interesante

13. Şcoala este atractivă, plăcută, comfortabilă, curată şi cu tradiţii bune

14. Regulamentul şcolar îmi asigură un grad satisfăcător de libertate

15. Orarul săptămânal este încărcat

16. Orarul zilnic este echilibrat şi variat

17. Cerinţele din afara orelor şcolare mi se par mult prea ridicate

18. În activitatea şcolară se ţine puţin seama de preocupările noastre în domeniul literaturii, muzicii a artelor marţiale etc.

19. În general, orele sunt plictisitoare

20. De obicei, aleg prietenii dintre colegii de clasă

21. Colegii mei mă acceptă aşa cum sunt

22. Majoritatea colegilor mei sunt persoane plăcute

23. În situaţii critice am simţit colegii mei alături

24. De obicei, profesorii au aceiaşi atitudine faţă de toţi

25. Majoritatea profesorilor sunt corecţi în notare şi se poartă la fel cu toţi elevii

26. Profesorii sunt plăcuţi

27. Profesorii sunt persoane respectabile

28. Profesorii sunt specialişti buni

29. Profesorii sunt pasionaţi de munca cu elevii

30. Profesorii sunt interesaţi de reuşita mea în viaţă, nu doar de rezultatele şcolare

31. Familia mă încurajează să învăţ

32. Părinţii sunt interesaţi de notele mele

33. Părinţii sunt interesaţi de toate preocupările mele

34. Familia asigură material studiile mele

35. Simt autoritatea familiei în tot ce întreprind

36. Aleg prieteni din afara clasei

37. Mă simt mai bine cu prietenii din afara clasei

38. Discut şi învăţ lucruri noi şi interesante de la prietenii din afara clasei

39. Mai degrabă citesc cărţile, revistele, etc. recomandate de colegi, prieteni decât de profesori

40. Lipsesc foarte rar de la şcoală şi doar din cauze obiective