Metodica de examinare a climatului psihologic în colectivul de elevi

Metodica de examinare a climatului psihologic în colectivul de elevi

Instrucţiuni: Citeşte atent afirmaţiile de mai jos (atât din coloana dreaptă cât şi din stânga). În funcţie de situaţia reală, cum o percepi în clasă, bifează una dintre cifre.
Pentru cele 14 afirmaţii fenomenul dat se manifestă după cum urmează: 7 - întotdeauna; 6 - în majoritatea cazurilor; 5 - destul de frecvent;4 - neutru; 3 - întotdeauna; 2 - în majoritatea cazurilor; 1 - frecvent.

În clasă predomină dispoziţia optimistă, plină de viaţă

În clasă predomină o dispoziţie pesimistă

În relaţii se manifestă bunavoinţă, simpatie reciprocă

În relaţii se manifestă conflicte, agresivitate şi antipatie

Între grupările elevilor există înţelegere reciprocă, bunavoinţă

Grupările elevilor se află în situaţie de conflict

Elevii preferă să participe la activităţi comune

Elevii se eschivează să participare la activităţi comune

Succesele colegului sunt întâmpinate cu bucurie şi insuccesele cu compătimire

Elevii sunt indiferenţi faţă de soarta colegilor lor

Relaţiile sunt în corespundere cu normele morale, observaţiile sunt făcute cu intenţii bune, critica e binevoitoare

Elevii se bucură de nenorocirea altora, critica poartă caracterul unor atacuri evidente sau ascunse

Elevii respectă părerea fiecărui coleg

Elevii sunt neîngăduitori faţă de părerea altui coleg

În situaţiile dificile colectivul se călăuzeşte pe principiul "unul pentru toţi şi toţi pentru unul"

Colectivul se descompune, devine dezorientat

Succesele şi insuccesele clasei fiecare le trăieşte ca pe ale lui proprii

Succesele şi insuccesele clasei nu au ecou în inima fiecărui elev

Întreg colectivul ajută elevii noi veniţi să se adapteze la modul de viaţă a clasei

Întreg colectivul manifestă o atitudine duşmănoasă faţă de elevii noi veniti

Clasa e activă, plină de energie

Clasa e pasivă, inertă

Clasa reacţionează rapid, cînd trebuie de făcut ceva folositor

E cu neputinţă de mobilizat clasa la o activitate comună, fiecare are interesele sale deosebite de ale celorlalţi colegi

În clasă se simte o atitudine pozitivă faţă de fiecare elev

În clasă sunt elevi privilegiaţi şi elevi ignoraţi

Laudele adresate de către pedagogi întregii clase trezesc la toţi elevii sentimentul de mândrie

Laudele adresate de către pedagogi întregii clase sunt primite cu indiferenţă de elevi