Harta intereselor(adaptare Golovei Lilia)

Harta intereselor
(adaptare Golovei Lilia)

Instrucțiuni: Ți se propune un şir de afirmaţii. Dacă ceea ce este scris îți place foarte mult, atunci bifează "++", dacă, pur şi simplu, îți place – "+", dacă îți este indiferent - "0", dacă nu-ți place – "-", dacă nu-ți place categoric – "--".

1. Să cunosc particularităţile proceselor fiziologice la diverse organizme

2. Să adun o colecţie de minerale

3. Să realizez activităţi cu instalaţii de măsurare şi experimentale

4. Să învăț un limbaj de programare

5. Să învăţ multe lucruri cu conţinut matematic, să fiu elev al unor clase cu orientare matematică

6. Să cunosc specificul pregătirii soluţiilor, a reacţiilor chimice

7. Să studiez funcţiile organismului uman, cauzele apariţiei bolilor şi căile de tratare a lor

8. Să analizez scheme şi desene tehnice

9. Să cunosc diverse metale şi proprietăţile lor

10. Să cunosc despre diverse specii lemnoase

11. Să aflu despre realizările din domeniul construcţiilor, amenajării interiorului

12. Să aflu despre realizările din domeniul transportului

13. Să studiez istoria ciocnirilor militare şi biografia conducătorilor de oşti

14. Să studiezi istoria oraşului, statului, ţării mele

15. Să studiez articole de critică literară şi publicistică

16. Să cunosc particularităţile proceselor psihice

17. Să discut întrebările educaţiei copiilor şi adolescenţilor, să am şefia elevilor greu educabili

18. Să ştiu multe despre legislaţia diferitor state

19. Să ma preocup de amelionarea condiţiilor de muncă

20. Să studiez problemele dezvoltării industriei, noile realizări în domeniul planificării şi evidenţei la întreprinderi

21. Să lucrez cu dicţionare străine

22. Să fac cunoştinţă cu operele de artă - pictură, sculptură etc.

23. Să colecţionez fotografiile actorilor

24. Să ascult muzică clasică

25. Să particip la jocuri sportive

26. Să studiez structura anatomică a plantelor

27. Să desenez hărţi geografice şi geologice

28. Să mă ocup de descifrarea unor scheme electronice complicate

29. Să elaborez programe într-un limbaj de programare

30. Să rezolv exerciţii şi probleme, să fac calcule

31. Să pregătesc soluţii, să produc reacţii chimice

32. Să studiez munca medicilor, surorilor medicale, farmaciştilor

33. Să aflu lucruri multe despre realizările tehno-ştiinţifice

34. Să studiez diverse instrumente de măsurare pentru prelucrarea metalului şi să lucrez cu ele

35. Să observ procesul confecţionării articolelor din lemn, sa cercetez noile modele de mobilier

36. Să mă întâlnesc cu constructorii, designeri şi să observ munca lor

37. Să urmăresc respectarea regulilor de circulaţie de către pietoni şi mijloacele de transport

38. Să examinez arme, tehnică militară

39. Să studiez legile dezvoltării istorice a omenirii

40. Să ascult radioul şi să vizionez ştirile şi emisiunile tematice

41. Să realizez o activitate care cere cunoaşterea psihologiei omului, analiza comportamentului uman

42. Să le ajut colegilor care au diticultăţi în asimilarea materialului

43. Să identific cauzele conduitei şi faptelor oamenilor, pe care aceștia doresc să le ascundă

44. Să dau dovadă de tact, tărie de caracter în comunicare cu oamenii

45. Să studiez cum se realizează planurile economice şi gospodăreşti

46. Să discut cu colegii într-o limbă străină

47. Să vizitez muzee, expoziţii

48. Să merg la teatru, cinema

49. Să ascult muzică contemporană

50. Să merg la competiţii sportive

51. Să citesc/să vizionez programe despre plante şi animale

52. Să citesc/să vizionez programe despre diferite ţări, economia şi organizarea lor statală

53. Să citesc/să vizionez programe despre realizările din domeniul fizicii, electronicii

54. Să citesc/să vizionez programe despre realizările din domeniul informaticii, nanotehnologiilor

55. Să citesc literatură popular-ştiinţifică despre descoperirile din domeniul matematicii şi matematicienii vestiţi

56. Să aflu ştiri despre realizările din domeniul chimiei (din reviste, de la televizor)

57. Să citesc/să vizionez programe despre munca medicilor, publicaţii cu conţinut medical, descoperiri din domeniul medicinii

58. Să aflu ştiri despre realizările din domeniul tehnicii (din reviste, de la televizor)

59. Să citesc/să vizionez programe despre prelucrarea metalului

60. Să citesc/să vizionez programe despre modalităţile de utilizare a lemnului

61. Să citesc/să vizionez programe despre construcţii, reparaţii, amenajarea interiroului încăperilor

62. Să citesc/vizionez programe despre mijloacele de transport, şoferi

63. Să citesc/să vizionez despre acţiuni militare, comandanţii de oşti

64. Să citesc cărţi istorice, să vizionez filme despre istoria diferitor ţări

65. Să citesc literatură clasică şi universală

66. Să citesc literatură psihologică

67. Să citesc cărţi despre despre educaţie, profesori, problemele şcolii

68. Să citesc/să vizionez despre activitatea poliţiei, romane detective, evenimentele politice

69. Să prestez servicii oamenilor

70. Să citesc despre formarea preţurilor, salariilor, organizarea muncii

71. Să citesc literatură în limbă străină

72. Să citesc despre pictori, istoria dezvoltării artelor

73. Să citesc/vizionez depre viaţa şi activitatea marilor actori, arta scenică

74. Să citesc/vizionez despre viaţa şi activitatea marilor muzicieni, compozitori, cântăreţi, teoria muzicală

75. Să citesc despre sport, sportivii renumiţi, să vizionez emisiuni sportive

76. Lecţiile de botanică, zoologie, biologie

77. Lecţiile de geografie

78. Lecţiile de fizică

79. Lecțiile de informatică

80. Lecţiile de matematică

81. Lecţiile de chimie

82. Lecţiile de anatomie

83. Lecţiile de educaţie tehnologică

84. Lecţiile de prelucrare a metalelor

85. Lecţiile de prelucrare a lemnului

86. Să merg pe şantier, să observ mersul construcţiei, lucrărilor de finisare

87. Lecţiile de securitate a traficului rutier

88. Să particip la jocuri, marşuri, manevre militare

89. Lecţiile de istorie

90. Lecţiile de literatură

91. Lecţiile de psihologie

92. Să organizez timpul liber al copiilor mai mici

93. Să analizez evenimente politice

94. Să ajut colegul să-şi aleagă în magazin articolele şi produsele necesare

95. Lecţiile de geografie economică

96. Lecţiile de limbi străine

97. Să învăţ la şcoala de pictură

98. Să învăţ într-o clasă cu profil teatral

99. Să învăţ la şcoala muzicală

100. Lecţiile de educaţie fizică

101. Să frecventez un cerc de biologie

102. Să frecventez un cerc de geografie

103. Să frecventez un cerc de fizică, electronică

104. Să frecventez un cerc de informatică

105. Să frecventez un cerc de matematică

106. Să frecventez un cerc de chimie

107. Să lucrez într-un spital, policlinică, farmacie

108. Să confecţionez modele de avioane, nave maritime, automobile

109. Să lucrez la strung, să confecţionez diverse detalii din metal

110. Să frecventez un cerc de prelucrare artistică a lemnului (traforaj, pirogravare, sculptură)

111. Să particip la lucrări de construcţii, reparaţii

112. Să frecventez cercul tinerilor şoferi amatori

113. Să frecventez un cerc de trăgători

114. Să frecventez un cerc de istorie

115. Să frecventez un cerc de literatură

116. Să frecventez un cerc de psihologie

117. Să fac lecţii în clasele primare

118. Să ajut poliţia

119. Să fiu cel care este rensponsabil de alimentare într-un marş turistic

120. Să activez în domeniul planificării, finanţării, economiei întreprinderilor industriale

121. Să frecventez un cerc de limbi străine

122. Să fac desene în creion, cariocă, acuarelă

123. Să frecventez un cerc de artă dramatică

124. Să cânt la un instrument muzical

125. Să frecventez o secţie sportivă

126. Să am grijă de plante, animale, să observ cum acestea cresc

127. Să merg într-un marş geografic

128. Să repar obiecte electrice

129. Să creez/administrez un site

130. Să realizez o muncă care-mi cere cunoştinţe matematice

131. Să realizez o muncă care-mi cere cunoaşterea principiilor şi legităţilor chimice

132. Să îngrijesc şi să ajut persoanele bolnave

133. Să montez şi să repar diverse mecanisme

134. Să confecţionez diverse obiecte şi detalii din metal

135. Să confecţionez diverse articole şi detalii din lemn

136. Să elaborez schiţe sau să realizez desenele tehnice ale diferitor construcţii, amenajării interiorului

137. Să repar mijloace de transport

138. Să realizez o activitate în care este nevoie de disciplină, capacitate de decizie, voinţă

139. Să compar obiceiurile şi tradiţiile diferitor popoare, să studiez istoria culturilor

140. Să compun povestiri, poezii, fabule, poveşti etc, să scriu articole pentru gazeta de perete sau presa scrisă

141. Să ascult cu răbdare pe alţii, când vorbesc despre problemele lor

142. Să mă ocup de copiii mici, să le povestesc şi să le citesc cărţi

143. Să judec fapta unui prieten, cunoscut sau personaj literar, să disciplinez colegii

144. Să aduc în ordine lucrurile din casă, să amenajez cât mai comod o odaie

145. Să duc evidenţa strictă a cheltuielilor şi veniturilor proprii

146. Să fac traduceri

147. Să pregătesc un panou, o expoziţie, un ziar de perete

148. Să joc pe scenă în faţa spectatorilor

149. Să cânt în scenă

150. Să particip la competiţii sportive