Tehnica Rudolf Amthawer

Tehnica Rudolf Amthawer

Testul este alcătuit din 4 subteste, care includ sarcini verbale, în concordanţă cu programa şcolară pentru clasele primare.
Subtestul I – cercetarea şi diferenţierea însuşirilor principale ale obiectelor şi fenomenelor de cele secundare şi ale volumului de cunoştinţe.
Subtestul II – cercetarea operaţiilor de generalizare şi a capacităţii de evidenţiere a particularităţilor esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor.
Subtestul III - evidenţierea capacităţii de stabilire a legăturii logice şi relaţiilor dintre noţiuni.
Subtestul IV – determinarea capacităţii de generalizare.

Vârsta ta:   testul este pentru copii cu vârsta între 7-10 ani

Subtestul I: Alege un cuvânt din cele propuse care ar completa corect propoziţia începută

Cizma are întotdeauna...

În ţările calde trăieşte...

Anul are...

Lună de iarnă este...

În Moldova nu trăieşte...

Tatăl este mai în vârstă ca fiul...

Mijlocul de transport pentru călători este...

Apa întotdeauna este...

Copacul întotdeauna are...

Capitala Moldovei este...

Subtestul II: În fiecare rând sunt scrise câte 5 cuvinte, dintre care patru le putem numi cu un cuvânt, iar unul dintre cuvinte nu se referă la această grupă. Acesta este cuvântul „de prisos” pe care trebuie să-l alegi

Subtestul III: Propunem 10 perechi de cuvinte. Fiecare pereche se află într-o anumită relaţie de sens. Pentru cuvântul din stânga alege un cuvânt din coloana dreaptă, astfel încât să se păstreze relația.

castravete→legume

trandafir→

învăţător→elev

medic→

legumărie→morcov

livadă→

floare→vază

pasăre→

mănuşă→mână

cizmă→

ceas→oră

termometru→

întunecat→luminos

umed→

maşină→motor

luntre→

scaun→lemn

ac→

masă→faţă de masă

podea→

Subtestul IV: Acestor perechi de cuvinte li se pot da o denumire. De exemplu: pantaloni, rochie, bluză sunt haine.